Bopel Etterlyse | Kontakt Info | E-Mail Oss | 1974 | 1975 | English Bopel Etterlyse

Somali Katt Klubb av America

1976 Sirkulære Utdrag

 

For de breed's opprinnelsene se

"TILBLIVELSE"

Sirkulære # 16

January 1976

En NY YEAR'S MEDDELELSE FRA VÅR PRESIDENT

FremsT av all, Jeg would lik til takk each og hver en hvem har bidras til erkjennelsen av vår Somali katt i ICF, NCFA, KRONE, CFF (annen generasjon Somali bare) og endelig CCA.De CCA erkjennelsen var en utfordre for oss all. Vi fremdeles ha CFA, ACFA, ACA, og UCF til gå. DeRSom any en ønskene til start arbeide med UCF, de should la oss kjenne idet vi ha ikke registered any Somalis med denne sammenslutning.

De hensikt av denne bokstav er til forsøke til få vår Somali klubb på an likt produktiv basis.For those ny medlemmene og recipients av sirkulæret,de dues are $5.00 per år betalbar til de treasurer og laget ut til DE SOMALI KATT KLUBB AV AMERICA.DennE år en stricter view vil blir tatt idet til hvorvidt dues are betalt eller ikke og sirkulæret vil ikke blir fortsatt neste år dersom din dues do ikke komme i denne år.Behage pick ut måneden av denne år at er lettest for deg til sende din dues i og sende dem i at at tid. Thereafter, din dues vil fall due de etterfølgende år i de samme måned og de treasurer vil notify deg enten via sirkulæret eller ved personlig notere. Eksempel, my husband og Jeg are betale vår dues i January 1976. Vår dues for 1977 vil fall due i January.

Another Somali klubb policy er vår kitten referral tjeneste. Vi do vår best til plass all females i avle bopelene og til dato INGEN females ha gått idet en yndling altså spille en verdifull avle dyr. Vi også forsøke til plass all males i avle bopelene dersom at all mulig. Vi ha hadde til plass en få males i yndling bopelene fra tid til tid ettersom fler males are født og flest oppdrettere foretrekke females. Den er klok til sjekk fremst tilogmed på din males ettersom avle bopelene do crop opp fra tid til tid da ingen kittens are disponibel. Vår kvinnelig vente liste fremdeles har ikke vært fylles til dato. Alltid sjekk med din Somali klubb da din kittens are klar til gå til se dersom en bopel er disponibel at vil fremme din bloodlines heller enn spille din tid og bestrebe idet en yndling kitten.I returnere for denne tjeneste, idet en fond reising venture, en small donasjon av $5.00 per kitten plasseres er anmodedes.(betalt ved oppdretteren).

Idet mange av deg ha sannsynligvis ikke vært aware av, vår klubb har vært operere hovedsaklig idet en velgjørenhet for noe av oss. Hr.og Fru.Negrycz ha vært footing de bill for de newlsetter (hvilke vil blir opp til approximately $15.00 per måned denne år). Denne er en deplorable situasjon da vi all nyte motta sirkulæret. Vår Somali Katt Klubb ad, hvilke vi all gavn fra, har også opp til nå vært en velgjørenhet på my del.De ny ad vil start i May av denne år med de Somali Klubb betale de bill. All personlig informasjon (Lynn-Lee Cattery og kattene) vil, selvfølgelig, blir slettedes.Omkostningen av de ad for all av oss vil blir $20.00 per måned idet lang idet vi ta en yearly ad. Denne ad er en betyr av kontakt med ny medlemmene hvem are interesseres i din klubb og kittens.Vi do ha noe personlig referrals fra medlemmene hvem attend show med deres Somalis, men flertallet av interesseres drikkegilder do komme fra de ad - så vi bør fortsatte den at all koster. Den er også vår best publisitet til de katt fancy - en tegn at vi are doing brønn og trivende.De ny ad vil egenskap de award vinnende topp Somali katt for de preceding år. Dersom der should blir en slips, vi would egenskap toppen to kattene. De katt vil ikke nødvendigvis blir toppen Kattene Tidsskrift Award vinnende Somali ettersom kattene Tidsskrift grevene bare Mesterskap show wins. De Somali Katt Klubb grevene all peker, hvorvidt Mesterskap eller non-championship show.I bestille til ha din katt i de løp, behage don't forsømme til sende i din peker.Dersom din katt konkurrerer med another Somali og should beseire at Somali, tilogmed dersom bare ved en BOC bånd, behage la oss kjenne så at vi boks regnskap din katt med en peke.Huske vi can't regnskap din katt dersom deg don't la oss kjenne at din katt er en vinner. Denne år vår ad vil egenskap og hedre June's Dancing Moon, Somali mannlig (rødmussede) avledes og besatt ved Mr. Og Mrs. Stephen Negrycz. "Moon" har de hedre av være vår fremst Best Somali i de Somali Katt Klubb. Han også har de kombineres hedre av være de fremst All American Somali katt noensinne. Ingen annen katt vil noensinne blir able til ta at registrerte bort - han er de fremst forever. Gratulasjonene June og Stephen på din smukk mannlig!

Til få bakke til de fler somber problem at hånd - finansene - i fortiden, de klubb anvendes flest av dens money for Somali Katt Klubb Rosettes for show. Vi føle at bånd are en "frill" at denne peke, hvilke are pen til motta og award, men, aldri de less, an utgift at vi boks do uten at denne tid. Da vår bank statement show en balanse at sier vi boks ha bånd igjen, vi vil fornye vår show rosettes.I kort, de Somali Katt Klubb behøver money dersom vi are til overleve idet en klubb støttedes ved all, og ikke rettferdig en klubb velgjørenhet støttedes ved en få.Behage betale din dues denne år. Behage, dersom kittens are plasseres for deg, gjør din donasjon i returnere til hjelp de Somali Klubb hjelp andre samt yourself. Behage oppbakking vår fond reising anstrengelsene. At gaven tid, din treasurer, Sharon Mathers, har Somali Katt Klubb støtfanger stickers, hvilke hun betalt for ut av henne besatt lomme, til raise money for de klubb. De are for salg ($2.00) all money går into de klubb finansavdeling. Vi også ha klar en hel satt til dato av stamtavlene på all kattene disponibel for avlshingst tjeneste for din females. De liste også avgir en bakgrunn for those av deg looking for en kvinnelig for din mannlig Somali.Stamtavlene are strictly skisse, selvfølgelig. Behage oppbakking denne senest fond reising anstrengelse ved donating $5.00 for settet hvilke vil bevise uvurderlig for those av deg interesseres i de Somali bakgrunn kattene (Abyssinians).Jeg am sure vår klubb boks blitt financially uavhengig dersom vi all bek i til gjør den så selvom tidene are tough for all av oss.

God luck til all Somalis og deres eiere denne år. May all de females velsigne oss med mange fler lille Somali kattene. May all vår show kattene blir vinnere.

Sincerely,

Evelyn Mague

President

NY KITTENS

Don-Al's Juba-Rue-puss of Baraka
red female
BR. Don Richings
OW. Dennis Taylor

L'air de Rauch's Foxey Dancer
ruddy female
BR. Mr & Mrs M. Rauch
OW. Mr & Mrs T. McCloskey

L'air de Rauch's Touch of Class
ruddy female
BR. Mr & Mrs M. Rauch
OW. Walter & Karen
Del Pellegrino

De Katers Baron of Falconsview
red male
BR. Sheila & Fritz Bos
OW. Laura & Lois Saker

Winery's Petit Syrah of Natchez
ruddy female
BR. Carol & Ed Harrison
OW. Sharon & Bruce Mathers

Lili-Pets___ of Winery
red male
BR. Lillian Mitchell
OW. Carol & Ed Harrison

Lili-Pets Samantha
ruddy female
BR. Lillian Mitchell
OW. Bechy Cisneros

Mem-Marti Rising Star
ruddy female
BR. Bev Reilly
OW. Verne Walrafen

Falconsview Jawalli
ruddy female
BR. Laura & Lois Saker
OW. Libby Nesvold

Falconsview Rajah
ruddy male
BR. Laura & Lois Saker
OW. Carol Crooker

Falconsview Shaatani
female ruddy
BR. Laura & Lois Saker
OW. Sandra Seskind

Falconsview Samburee
ruddy male
BR. Laura & Lois Saker
OW. Sandra Seskind

Lili-Pets_____
ruddy male
BR. Lillian Mitchell
OW. Suzanne Tyndall

Mem-Marti's Tiffany
ruddy female
BR. Bev Reilly
OW. Kath Link

Don-Al's Congo of Candi-Lu
male
BR. Don Richings
OW. Lucy Kwasiborski

____ Tigger of Kathay
ruddy male
BR. -------
OW. Kathy McKay

Mem-Martis Reilly of Silverthorn
ruddy male
BR. Bev Reilly
OW. Nola Lysy

Winery's Pathetique
ruddy female
BR/OW. Carol & Ed Harrison

Winery's Champagne Brut
ruddy male
BR/OW. Carol & Ed Harrison

 

Let's Velkomme to Ny Medlemmene

Barbara Truitt, Salem VA

Cindy Foster, Westbury, NY

1974 | 1975 | Bopel Etterlyse | Kontakt Info | English Bopel Etterlyse

Topp av etterlyse

Sirkulære # 17
Feb 1976

MEMO TIL ALL SOMALI MEDLEMMENE:

EKSPERIMENTELL STATUS FOR DE SOMALI I ACFA
(skreven ved Evelyn Mague)

Jeg am glad til rapport at vi endelig achieved de lang awaited Eksperimentell Avl Status av de Somali med ACFA. Jeg am ikke så glad til rapport vilkårene nedenunder hvilke navnet forandre har vært bevilgedes imidlertid.

De etterfølgende er fra ACFA Bulletin for January/February 1976.

1 Til gjenkjenne idet an eksperimentell avl, de avl named Somali til inkludere al1 de longhaired eksemplarene født til to registered Abyssinian foreldre, og all kittens av de samme litter, uansett coat lengde.

My personlig føle på denne del av vilkårene er at denne er nødvendig idet deg boks ikke splitte en litter av kittens i en litter registrering into to forskjellig avler.Jeg kjenne atskillig av vår shorthair Aby oppdrettere are ulykkelig herom, men behage don't glemme Jeg am en shorthair Aby oppdretter too og brønn aware av konsekvensene.Denne would blir en mandatory ting til do i en litter registrere i any sammenslutning at Jeg kjenne av.

2 De progeny av registered Somali foreldre, uansett coat lengde.

Denne ruling does ikke smerte de Somali at all ettersom all kittens i en longhair til longhair avle would bare produsere en longhair. De Somali does avl sann.

3 I begivenheten en registered Somali er parredes med en registered Abyssinian, de resultere litter vil blir registered idet hybrids.

Denne er de flest ludicrous statement noensinne laget imot de Somali katt. Hva ACFA og partiene ansvarlig for gjøre denne ruling would ha oss tro er at ved avle en longhair Aby til en shorthair Aby vi would ha en hybrid. For those av deg hvem may ikke kjenne, en hybrid er to forskjellig avler parredes sammen hvilke produsere fremdeles en tredje avl. Der er ingen veien at en forskjellig navn fra longhair Aby egentlig forandrer genene eller bakgrunn av de katt i spørsmål - den er fremdeles an Aby og alltid vil blir.Selvfølgelig, på stamtavlen vi vil ha to forskjellig avler (Somali og Aby) så desverre for de Somali denne ruling wouldn't stand opp i domstolen Jeg am sure. Denne hel ruling "smekk" av discrimination.

4 De litter resultere fra en registered Somali parredes til any avl unnta en registered Abyssinian vil ikke blir valgbar for ACFA registrering.

Igjen vi ha fordom imot de Somali.En shorthair Aby parredes med en Siamese produserer an Ocicat. Jeg do kjenne denne ettersom Jeg ha an ACFA registered Ocicat (Aby - Siamese) katt.Hvorfor er denne tillates for de shorthair men ikke for de longhair? Jeg virkelig tenke someone i ACFA bør ikke lik de Somali katt.

De reell hensikt av denne memo er ikke til stir opp de Somali oppdrettere til utkjempe for deres rettighetene ettersom de ha allerede vært tatt bort, og vi do want erkjennelsen for vår kattene.Jeg rettferdig don't want any Somali oppdrettere til blitt forvirrede og tenke at deres Somali katt eller anyone else's er en hybrid. Behage don't henvise til any Somali idet en hybrid. Dersom ACFA wants til tenke av en longhair Aby til en shorthair Aby avle idet en hybrid, la dem, men rettferdig don't noensinne start tenke denne veien yourself og alltid blir quick til korrekt anyone hvem har vært feilunderrettede. I kort, selvom deg ha en navn forandre på din katt alltid huske den er en raseren Abyssinian. Dersom deg ha en longhair Aby resultere fra de avle av to shorthair Abyssinians ved all betyr register den idet en Somali med ACFA. DeRSom deg avl longhair Aby til Shorthair Aby DO IKKE avfallet din tid og money i registrere denne katt med ACFA (de vil register den idet en hybrid). DO register den i annen sammenslutningene hvem vil akseptere den idet de samme avl idet dens foreldre - ikke idet en hybrid. De kittens could blir registered idet Somalis med all mesterskap sammenslutningene til dato.

Jeg vil sjekk med ACFA til se dersom vår allerede registered longhaired Abys vil blir omstilles eller dersom de vil ha til blir re-registered idet Somalis ved deres eiere og vil råde all av deg i de neste sirkulære. Dersom deg ha any spørsmål angå hva har hendt i ACFA, behage do kontakt meg og Jeg vil do my best til besvarte dem eller dersom Jeg cannot til fannt ut svarene for deg.

Evelyn Mague, President

* Evelyn hadde en diskusjon med ACFA embetsmenn sist weekend og var informeres av de etterfølgende:
Informasjonen i de memo above ansøker til de ACFA Aby avl seksjon. Den er fremst gå til blir stemmes på ved ACFA (all avler). Selvom vilkårene for navnet forandre synes urettferdig, de are de bare ones at forsprang towards erkjennelsen.Så vi nå urge all av deg involveres i ACFA til oppbakking de Somali og stemme JA for navnet forandre.


ACA RESOLUSJON

Vi are nå i prosessen av skrift opp en resolusjon til blir forelagt til ACA. At gaven der er en ruling at femti forskjellig kattene blir vist i ACA foran ansøke for erkjennelsen.Vi would lik til se at forandrede til femti registered kattene. Problemet her er ACA requires at en litter blir registered enten all shorthair eller all longhair uansett coat lengde, for anledning vår fremst litter hadde to shorthairs og to longhairs (all fire were registered longhair), tydeligvis bare to av de fire boks blir vist idet Somalis de annen to would look skjønn morsom.Femti registreringene would blir en lot lettere til få enn femti kattene into showet hallene.Once igjen vi urge deg til oppbakking denne resolusjon og spurte din vennene til do de samme.Den vil blir stemmes på ved all ACA klubbene. Dersom den er passeres ALL NY AVLER vil fortjeneste fra den.

1974 | 1975 | Bopel Etterlyse | Kontakt Info | English Bopel Etterlyse

Topp av etterlyse

 

Sirkulære # 18

March 1976

Ny Medlemmene og Kattene

Georgeanne Wood, Goleta CA
Margaret Barrie, Brooklyn NY
Betty Schlichting, Brooklyn NY

Suzanne Tyndall, Wilmington DEL
Lilli-Pet Taurus, ruddy male
BR. Lillian Mitchell

Deborah Miller, New York, NY
Lynn-Lee's Christopher, ruddy male
BR. Evelyn Mague

Louis Beckhoff, Philadelphia PA
ruddy female bred by Jane Ippoloti

 

En Somali Årlig Awards Weekend

All SCCA medlemmene are cordially inviteres til attend vår annen årlig awards middag.Toppen fem Somalis for de 1975-76 show årstid vil motta deres awards. Denne middag sammentreffer med de Lancaster PA, CFA show, på de May 8-9 weekend.Vår middag vil blir holdt at show hovedkvarter. (Howard Johnson's, Lancaster PA)

Denne show fall rett foran de CFA årlig, og vi are forsøke til få CFA til forandre vår avl navn fra "longhaired Abyssinian" til "Somali". Så den would blir god dersom vi hadde idet mange Somalis i denne show idet mulig.

Somali Aktivitetene i CFA

En Somali avl klubb har vært dannedes i CFA. DeN er benevnes de International Somali Cat Club (ISCC). Anyone ønske til join er velkomme.Dues are $2. 50 per person.Vi behøve frivillige til betjene på de avl komité. Anyone hvem er interesseres boks kontakt Evelyn Mague, hvem er de ISCC Sekretær.

TV Spotlights Vår Avl

Once igjen vår kattene ha fortrukket noe media oppmerksomhet. Denne tid den var de Del Pellegrino's kvinnelig kitten, L'air De Rauch's Touch of Class (Kiku), hvem nytes de limelight.Artikkelen på rettigheten forekommet i de Canarsie Kurér.

Canarsien Gjør TV Debut Til Diskutere Kattene

På Thursday, February 26th, Mrs. Karen Del Pellegrino, en liv lang bosittende av Canarsie, vil blir blant gjestene av Bill Bogg's TV show, "Midday Bo". Mrs. Del Pellegrino hvem er en medlem av de Empire Katt Klubb, vil blir vise henne Somali kitten til de TV audience. Hun vil også blir aided ved atskillig annen medlemmene av Empire hvem vil show deres kattene og diskutere de katteaktig i allmenn.

1974 | 1975 | Bopel Etterlyse | Kontakt Info | English Bopel Etterlyse

Topp av etterlyse

Sirkulaere # 19

May 1976

SCCA TOPP FEM KATTENE FOR 1975

1. Margus Pooh-Bah of Lynn-Lee
BR. Marge Hoff
OW. Evelyn Mague

2. L'Air De Rauch's Rocky Raccoon of Foxtail
BR. Mr. & Mrs. M. Rauch
OW. Pat Warren

3. Winery's Pathetique
BR/OW. Mr. & Mrs. E. Harrison

4. June's Dancing Moon
BR/OW. Mr. & Mrs. S. Negrycz

5. Winery's Champagne Brut
BR/OW. Mr. & Mrs. E. Harrison

Notere: Disse awards are for show årstid 1975-76, ikke kalender år 1975.

 

Ny Ruling ved CFF

Idet mange av deg allerede kjenne, CFF er nå akseptere bare 3rd generasjon Somalis for Mesterskap.Fremst og annen generasjon Somalis may blir registered med CFF, selvfølgelig, men de boks ikke blir vist CFF og are ikke valgbar for Mesterskap.

ACFA Navn Forandre

ACFA har anerkjent navnet Somali.Så behage register all ny kittens og kattene idet Somalis, med denne sammenslutning.Vi are checking til se dersom kattene allerede registered ACFA (ie. idet longhair Abys) vil automatically blir forandrede eller dersom de bør blir re-registered. We'll la deg kjenne idet snart idet vi fannt ut.

Ny Kittens

Marge Hoff har en ny kitten
Margus Omega, rødmussede kvinnelig
BR/OW. Marge Hoff

Lisa og Rick Piera ha
Margus Pal Joey
BR.Marge Hoff

Pat Warren har to ny kittens
J.R.R. Prairie Rose
BR. Kathleen Jones
og
Pala's Gillian
BR. Amy Porosky

 

Lar Velkomme Ny Medlemmene

Judy Ardito

Madeline Halle

Lisa & Rick Piera

Amy Porosky

Patti Helmkay

Mrs. D. Morrison

Anita Henry

Dana Madry

Mr. & Mrs. A. Wroth

 

 

 

 

ACFA AKTUALISERE

Vi rettferdig fannt ut at all Somalis registered idet longhair Abyssinians bør blir re-registered idet Somalis.Kattene registered idet LH Abys vil ikke blir automatically forandrede. Så deg bør re-register dem.Nedenfor er en kopi av bokstaven fra Cora Swan, Sekretær ACFA:

Jeg am vedlegge de etterlyse fra bulletinen at presenteres denne til de Aby oppdrettere, og kanskje deg vil want til offentliggjør denne informasjon i din sirkulære så at all Aby oppdrettere vil ha regelen at hånd at all tidene.

De balloting passeres idet følger:

slette "L" til denote longhair.Ja 66.Ingen 8.

TILFØYE SOM-(SOMALI EXP) til avl kodene.Ja 61. Ingen 7.

På medlemskapet stemme til akseptere denne into vår reglene stemmeseddelen på slette de "l" var Ja 313, Ingen 29.Og på de avl kode Ja 328, Ingen 32.

Igjen behage akseptere my apology for forsinkelsen i få denne informasjon til deg.

Sincerely,

Cora Swan, Sekretær

Stemmeseddel

Shall ACFA gjenkjenne idet an eksperimentell avl (ikke for Mesterskap konkurranse) de avl named SOMALI?

TiL inkludere

(1) de longhaired eksemplarene født til to registered Abyssinian foreldre, og all kittens av de samme litter, uansett coat lengde.

(2) de progeny av registered SOMALI foreldre, uansett coat lengde.

I begivenheten en registered Somali er parredes til en registered Abysinian de resultere litter vil blir registered idet hybrids.

De litter resultere fra en registered Somali parredes til any avl unnta en registered Abyssinian vil ikke blir valgbar for ACFA registrering.

De kode for Somali til blir:

SOM-R- Rødmussede Somali

SOM-4- Rød

Ja___ Ingen ___

(Upon bekreftende stemme, formålstjenlig endringene til registrering reglene vil blir presenteres for medlemskap stemme, April 1976)

 

 

SOMALI KATT SAMFUNN

DennE forår de Somali Katt Samfunn (vår ACA klubb) forelagt en resolusjon til blir stemmes på at de ACA årlig.Vi anmodedes at de forandre behovet av femti forskjellig kattene vist ACA til femti forskjellig kattene registered ACA. Grunnen vi wanted forandringen var it's en lot harder til få femti forskjellig kattene into showet hall enn femti kattene registered. Brønn, vår resolusjon var beseiredes.Så nå vi spurte deg til få til at least en ACA show dersom at all mulig. Lucy Kwasiborski har storsinnet tilbudt til keep track av de femti forskjellig kattene behøvdes. Neste tid deg show ACA behage notify Lucy så hun boks inkludere din katt eller dersom deg ha allerede vist ACA dråpe Lucy en notere informere henne av showet og din cat's navn.

INTERNASJONAL SOMALI KATT KLUBB

Vår CFA Somali klubb har vært aksepteres ved CFA. DeRsom deg would lik til join behage notify Evelyn Mague. Dues are $2.50.

1974 | 1975 | Bopel Etterlyse | Kontakt Info | English Bopel Etterlyse

Topp av etterlyse

Sirkulære# 20

July 1976

En SOMMER MEDDELELSE FRA DIN PRESIDENT

Nå at fortiden show årstid er historien og vi are all gå til satt bakke og hvile på vår laurbær, den er en god tid for all av oss til avgi en lille tanke til oppgaven av fange opp på vår paperwork for de Somalis.

Der are tre aktuell sammenslutningene at vi are fremdeles arbeide med til attain mesterskap status, og denne er de hensikt av vår Somali katt klubb idet deg all kjenne.Behage anvende din skåne tid og money denne sommer til do de nødvendig ground arbeide i disse klubbene til arbeide for denne mesterskap status.

I ACA all Somalis bør blir registered ACA i bestille til blir inngått i an ACA show.Til achieve mesterskap status i denne sammenslutning, vi bør show 50 FORSKJELLIG KATTENE.DeRSOM din katt er allerede registered ACA, bot, dersom ikke, behage do få at registrering i.De neste skritt er til armbåndsur KATTENE TIDSSKRIFT for an kommende ACA show i din areal at er beleilig for deg. All vår kattene bør blir inngått i at least en show i bestille til greve for erkjennelsen.Etter deg ha inngått og attended at show, behage informere Lucy Kwasiborski av Candi-Lu Cattery, AZ, idet hun har kindly volunteered til keep en greve av kattene vist.Behage do ikke skuffe henne ved aldri vise din Somali i ACA.

I ACFA, vi fremdeles ha another problem.Vi nå ha en navn forandre til Somali og denne betyr at ALL kattene allerede registered idet Longhair Abys bør blir re-registered idet Somalis. Denne betyr at deg bør sende din gamle registrering med $3.00 og spurte til blir omstilles til de Somali Eksperimentell Klasse. Bare omstilles kattene vil blir telles i antallet av kattene vi ha registered med ACFA.Behage sende meg en liste av din kattene at ha vært omstilles samt en notering idet til hvorvidt din cattery er registered med ACFA. Vi bør ha en egent antall av catteries og Somalis registered i bestille til ansøke for mesterskap status.Skjønt vi are ikke especially glad med ACFA reglene angående de Somali, disse are de bare reglene vi are gå til få, så doing intet hjelper none - especially vår Somalis.

Endelig, men langt fra least, vi behøve STOR ANTALL av altsammen med CFA. Vi behøve stor ANTALL AV SOMALIS registered. Behage register all Somalis - tilogmed those at might gå idet yndlinger. Vi behøve idet mange medlemmene av SCCA idet mulig til join de Internasjonal Somali Katt Klubb.Disse medlemmene i dreie should join de avl seksjon av CFA for de Somali ($2. 50 medlemskap i de ISCC og $5.00 til join de Somali Avl Seksjon etter deg blitt en medlem av Internasjonal). Vi behøve ANTALL, ANTALL OG FLER ANTALL vi ha vært fortalt av altsammen fra Somalis til medlemmene.Don't glemme til show idet denne grevene også selvom deg vil blir UTSTILLING BARE at gaven.Vi bør start hen idet en ny avl ettersom vi endelig ha en avl navn for vår katt.Blir aware at vår En. O.V.status i CFA, skjønt den stod for Any Annen MangfoldIGhet, og vi could show AOV, i virkelighet den ment ANY ANNEN INTET.

I lukke, Jeg ønske til urge deg all til show din kattene i disse sammenslutningene hvilke avgi din kattene ingen AA Kattene Tidsskrift peker. Behage don't glemme at SCCA does regnskap all av disse show samt de AA show forsyne deg sende i resultatene.Toppen kattene (Somalis) i landet are virkelig toppen 5 i de SCCA ettersom denne betyr at disse kattene ha beseiredes fler kattene av deres AVL enn any annen Somali kattene. Til blir i toppen 5 høyest score Somalis i SCCA er de høyest hedre at din Somali boks achieve - at least inntil vi ha erkjennelsen i all sammenslutningene og de are scoredes ved KATTENE TIDSSKRIFT. Let's se din katt der til achieve denne hedre neste år.

En god sommer til all av deg og en successful show årstid til din Somalis da vi all start vise igjen neste fall.

Evelyn Mague

CFA NYHETENE

CFA er automatically omstille vår kattene fra Longhair Abys til Somalis.

Virkningsfull omgående - deg boks ingen lengre splitte litters (entire litter bør blir Somali).

100 registered kattene are behøvdes for Provisorisk status - 150 for Mesterskap status.

ANTALL ARE VIKTIG - BEHAGE JOIN ISCC OG DE CFA SOMALI AVL KOMITÉ.

FremsT Internasjonal Champ!

Gratulasjonene til Carol og Ed Harrison. Winery's Pathetique er vår fremst Internasjonal Mester og Lili-Pet's Caruso er de fremst CCA Rød Mester.Både are besatt ved de Harrisons.

NY KITTENS

Foxtail Mimosa, rødmussede kvinnelig
Ow. Karen and Walter Del Pellegrino
BR. Pat Warren

Natchez Trina, rødmussede kvinnelig
BR/OW. The Mathers

Junee Lobo of Foxtail, rødmussede mannlig
OW. Pat Warren
BR. Mr & Mrs S. Negrycz

Du-Ro-Al Georgous George of Nephrani, rødmussede mannlig
OW. Ruth and Bob Morris
BR. Alma Cowell

Mem-Marti's Mitzi II, rødmussede kvinnelig
OW. Ruth and Bob Morris
BR. Bev Reilly

Lili-Pet's Caruso, rød mannlig
OW. Carol & Ed Harrison
BR. Mrs. L. Mitchell

Du-Ro-Al's Pipette of Winery, rødmussede kvinnelig
OW. Carol and Ed Harrison
BR. Alma Cowell

Let's Velkomme en Ny Medlem

Ann Kimball, Salt Lake City, UT
Ann has Margus Raynard, rødmussede mannlig
BR. Marge Hoff

1974 | 1975 | Bopel Etterlyse | Kontakt Info | English Bopel Etterlyse

Topp av etterlyse

Sirkulære # 21

October 1976

De treasurer's rapport viste total aktivene idet av June 30, 1975 of $438.49.

Velkomme Ny Medlemmene

Ellen Wexler, Royal Oak, MN
Mr & Mrs V. Girol, Bethleham. PA
Russell W. Harrison, Philadelphia PA
Mary Ellen Ameika, Groton CT

Oppmerksomhet Prospective Rød Oppdrettere

Denne sommer an interessant begivenhet occurred i Baltimore.Catherine Link's Catfish (en rødmussede) sired to rød kittens med en rødmussede kvinnelig. Der were ingen reds registreres i stamtavlen bakke for mange generasjonene. Upon questioning denne hun lærd at Catfish's far, Lord Dublin, var en fraktselskap av de rød color, bare den har aldri proven foran tross mange breedings.

Lord Dublin figures fremtredende i omkring halv av de Somali stamtavlene. Denne forsyner an uvurderlig betyr av outcrossing for rød oppdrettere, især those med Don-Al linjene.Disse rødmussede kattene theoretically should produsere noe rød kittens da avledes til en rød make. Da looking gjennom stamtavlene betale oppmerksomhet til Ch. Penn Ill Wis Amenhotep of Pat- An idet han er de Abyssinian bære de rød color, gaven i Dublin.

Jeg håp denne vil stimulere interesse og resultat i fler rød kittens av superior kvalitet.Jeg would lik til høre fra anyone hvem forsøker en avle fra en av Dublin's etterkommere til en rød.
Dennis Taylor, Lansdale, PA

TILBUD

Jeg Resolusjon: Jeg foreslå at de SCCA begrenser dens plassering til to litters per år fra de samme kvinnelig til fraråde de hen avle av Somalis.
Forelagt ved Sheila og Fritz Bos

II Resolusjon: At for de hensikt av SCCA score av show wins, i tilsetning til SCCA Best Somali der blir divisional awards for både color klassene - Rødmussede og Rød.Denne would bringe de awards fler inngående i linje med those awards tilbudt ved annen sammenslutningene, klubbene, etc. Den would også tilby en sammenligning av vår Somalis innenfor deres besatt distinkt klasse av color.

Forelagt ved Dennis Taylor.

Somali Knappene

De Harrisons kindly donated Somali knappene.De are omkring 2 1/2 tommene vid og komme i en mangfoldighet av colors.De koste en dollar (og 25 cents porto).All proceeds gå til SCCA. DeRSom you're en sann Somali elsker innkjøpe en snart og fortalte verdenen "Jeg Elske En Somali".

Meddelelse for Internasjonal Somali Katt Klubb

De Nord Atlantic Region er sponsoring en show (Congress) til blir holdt i York PA i April.Muriel Slodden (CFA Bedømme) er bestyrelsesformann og har anmodedes engasjement ved all CFA klubbene i de Northeast.

Ettersom vi are meget lukke til provisorisk status i CFA den would blir judicious til innvikle Somalis heavily i showet. Noe av tingene allerede planlagt ved ISCC are en fremvisning, inngå kattene av each kjøn og color, og en bidrag til troféet fond. Anyone ha fremme idéene eller wanting additional informasjon kontakt:
Baraka Cattery, Ambler, PA

NY KITTENS

Don MacKellar har rødmussede kvinnelig,
Mem-Marti's Lollipop
BR.Bev Reilly

Mary Ellen Ameika har rødmussede kvinnelig
Natchez Running Fawn
BR.Sharon og Bruce Mathers

Pat Warren har rød kvinnelig
Lili-Pet's Forever Amber of Foxtail
BR. Lillian Mitchell

Betty Schlichting har rød Aby mannlig
Gr.Ch. Companion Cat AD II of Overland
(disponibel at avlshingst til Somalis)

To Ny CCA Champs!

Don-Al Segeema of Dekater
(ow. Sheila Bos)

Don-Al Juba Rue-Puss of Baraka
(ow. Dennis Taylor)

Our Guest Book
Add your name (and your Somali's)
to the pages of Somali history

To view the guest book | Add your name and comments

Walter and Karen Del Pellegrino

81 Woodland Avenue
Keansburg, NJ 07734
United States

1974 | 1975 | Bopel Etterlyse | Kontakt Info | English Bopel Etterlyse

Topp av etterlyse

Denne etterlyse var formgis fullstendig på Webtv. Dersom din browser er ikke motta en hel etterlyse eller dersom de etterlyse looks virkelig besynderlig til deg, behage e-mail oss og la oss kjenne så vi boks arbeide på korrigere problemet.Takk

Spare Star Trek på nettet!

Oppbakking de Online Frihet Føderasjon