TILBLIVELSE

Opprinnelsene av de Somali Katt

I 1976 vi begynte an undersøkelse into opprinnelsene av de Longhair Abyssinian. De hensikt av vår undersøkelse var todelt. De fremst var enkle nysgjerrighet. Sekundet og langt fler viktig grunn var til gevinst CFA Mesterskap status. Under disse tidlig år der var atskillig opposisjon fra Aby oppdrettere hvem troddes at vi, idet Somali oppdrettere, were hybridizing de Abyssinian. Such var ikke saken.

De etterfølgende rapport er en opptrykk av dokumentet at var presenteres til de CFA Brett av Direktørene at møtet at kulminert i de historisk stemme bevilge Mesterskap status til de Somali katt idet en legitim, anerkjent avl.

 

NOTERE: For en kapsel gjennomgang av basic genetisk begripelighetene deg may gå til En GLOSE OMKRING GENETIKK foran lese rapporten. 

Deg are visitor antall

BOPEL ETTERLYSE |E-Mail | Gjest Bok

to til En GLOSE OMKRING GENETIKK (English version)

 


Bord Av Innhold

Etterlyse 1 
    Innledning    
    En Studere av de Somali Stamtavlene (1976)

    Familien Tre
    Ch. Dalai Robin of Mehitabel
    GR CH. Sheramain's Dabru


Etterlyse 2
    Familien Tre
    Gr Ch. Chota Li's R.S.T. 
    Ring's Abi Abdel of Selene
    May Ling Tutseita of Dunedin
    Pedigrees: Dalai Robin of Mehitabel
    Sheramain's Dabru
    Chota Li's R.S.T.
    Ring's Abi Abdel
    May Ling Tutseita
    Dalai Deta Tim of Selene
    Selene's Sha of Shermax 


Etterlyse 3
    Røttene 
    Raby Chuffa of Selene 
    Chuffa's stamtavle 
    De Gjøre av en Somali 
    En typisk Somali stamtavle,1976 

Etterlyse 4 Konklusjon Bibliografi Gjest Bok Annen Somali Katt Sites


Tilblivelse
Finalen Kapitlet
1998 Aktualisere

 


Tidlig Klubb Newlsletters
De 1970's


 

 

Etterlyse 2 | Etterlyse 3 | Etterlyse 4 | BOPEL ETTERLYSE


TILBLIVELSE

En StudeRE av de Somali Stamtavlene

ved Walter Del Pellegrino

Innledning

At tiden av denne publikasjon der are approximately en hundre og ti Somalis registered med de Katt Kjennere Sammenslutning. Mange av disse are annen og tredje generasjon, men mange are resultatet av Abyssinian til Abyssinian matings eller Abyssinian til Somali matings. Disse breedings at produsere fremst generasjon long-hairs angi at de Aby foreldre are bestemt fraktselskapene av at recessiv gene.

Mens vi are temmelig egent at flertallet av de currently aktiv Abyssinians aregenotypically homozygous (genetically ensartede) idet betrakter deres coat lengde spørsmål av whence de heterozygous Aby (long-hair gene fraktselskap) fremkalles har, hittil, vært en subjekt åpnedes til intet fler enn biased conjecture.

Denne studere, bare fordi den er de fremst av dens art til blir laget offentlig, should i ingen veien blir construed idet de ultimate besvarte til spørsmål av de Somali's opprinnelsene. Denne fremst anstrengelse til unravel mysteriet av de breed's konsepsjon should, instead, blir sett idet en person's forsøk til discern faktum fra diktning og til assimilere og fortolke those begripelighetene idet viewed fra at individual's vantage peke.

De etterfølgende undersøkelse er baseres på informasjon culled fra an array avkatteaktig publikasjonene, various correspondences mellom myself og tallrik Abyssinian og Somali oppdrettere across de U.S. og Canada og flest notably de akkumuleres skisse stamtavlene av de Somali Katt Klubb av America (non-affiliated) og avlshingsten bøkene idet supplied ved avlshingsten Bok Kjennere Sammenslutning.

Fordi denne artikkel har vært grunnlagdes upon disponibel informasjon og ikke upon avsondredes eller priviledged data den should blir med relativ letthet at those interesseres i subjektet boks retrace de various aspects av my forske og kanskje tilby en ny view på subjektet. Jeg, for en, would velkomme tilsetningen av ny investigators for denne type av forespørsel, atskillig lik any branch av vitenskap eller historien, er alltid åpbne til fortolkning og er eternally subjekt til gjennomgang og revidering i lys av noensinne forøke oppdagelsene.

 

Skjønt my sonde har ikke, desverre, avsløres hvordan de long-hair gene var innføres den does, Jeg tro, bestemt etablere opprinnelsene av today's moderne Somali samt discerns those større linjene av Abyssinians hvilke ha en høyt sannsynlighet av lager de utilkommelig long-hair gene. Grunnen Jeg ha valgt adjektivet "moderne" foran de Somali avl navn er at den har blitt åpenbar til meg i my forske at long-hair Abyssinians were kjent til eksistere mange decenniene ago (se 'Child av de Gods' ved S.Denham). Imidlertid disse tidlig eksemplene av de avl were tillates til stagnere, ofte være neutered og solgt idet yndlinger eller, verre ennå, tilintetgjordes i bestille til hemmelig eksistensen av de long-hair gene i etableres Abyssinian catteries.

Today nesten all av vår registered Somalis ha en stamtavle at sprang fra those tidlig eksemplene av de long-hair Aby at Fru. Evelyn Mague av de Forenede Statene, Hr. Ken McGill og Hr. og Fru. Don Richings av Canada were able til spare fra obliteration.

Den er denne tidlig grunnleggelse aksje at dannedes basisen av de "moderne" Somali og den var fra disse tidlig eksemplene at Jeg ha attempted til spor bakke stamtavlene til en alminnelig nevner.

Walter Del Pellegrino

Nov. 1976

 


Familien Tre

An omfattende studere av disponibel Somali stamtavlene, especially those hvor de katt var en produkt av an Abyssinian til Abyssinian parre, angir at der are fire Abyssinians fundamentally ansvarlig for anleggelsen av de moderne Somali. Flest registered Somalis boks spor deres parentage bakke til en eller fler av de etterfølgende felines:

1. Champion Dalai Robin of Mehitabel

Rødmussede mannlig Abyssinian

Robin's navn forekommer på en gavmild sprinkling av tre generasjon stamtavlene og da historien av de moderne Somali er sporedes bakke til de fjerde, femte og sjette generasjonene dennes navn blir forbløffende dominant, især da forske stamtavlene av Somalis født i de Forenede Statene.

Idet langt idet boks blir avgjordes Robin sired tre fraktselskapene av de long-hair gene i tilsetning til produsere to Somalis. Those felines relevant til denne rapport are:

a) Mei Len's Mariah of Lynn Lee
rødmussede kvinnelig Abyssinian
dam - Hermcrest Abigail of Mei Len

Mariah's best kjent progeny, i vilkår av de moderne Somalis historien er Qt. Ch.Lynn Lee's Lord Dublin, en mannlig Abyssinian. Lord Dublin har produseres mange Abyssinians, hvem fordi de ha arvedes de recessiv long-hair gene, ha bevises vital i de establishment av de Somali. Blant disse are Lynn Lee's Joralemon og Lynn Lee's Sasha, de sire og demning av de berømt June's Dancing Moon, vår fremst All-American Somali.

Lord Dublin er også umiddelbart ansvarlig for such long-hair Abyssinians idet Lo Mi R's Tawa, Lynn Lee's Petunia og Pollyanna, all females og Lynn Lee's Catfish, en mannlig.

 

b) Grand Champion Mei Len's Sasha
kvinnelig Abyssinian
dam - Hermcrest Abigail of Mei Len

I en parre hvor Robin var paired bakke til dennes datter Sasha, de litter inkluderes en Somali, Mei Len's Topaze. Topaze i dreie produseres Somalis lik Margus Ulysses av Chapaka og Margus Tafne, vår annen All-American Somali.

 

c) Lo Mi R's Trill-by of Lynn Lee
rødmussede kvinnelig Abyssinian
dam - Van Lynn's Summer Gold of Margate

Med de parre av Trill-by til Lord Dublin (annen generasjon ut av Robin) Lo Mi R's Tawa var født. Blant Tawa's fler imponerende avkom ha vært Dalai's Tangleweed, Golden Boise of Lynn Lee og Taffita of Mem-Marti. Lo Mi R's Tawa og Mei Len's Topaze, idet anføres, are til Somalis sired ved Mester Dalai Robin av Mehitabel. Av en total av fifty-four Somali skisse stamtavlene hvilke Jeg originally hadde disponibel Robin's navn forekommer på åtteogtyve. Robin's bidrag til de establishment av de avl har vært truly paramount.


2. Grand Champion Sheramain's Dabru

Rødmussede mannlig Abyssinian

Dabru's rolle i historien av de moderne Somali's kamp for godkjennelse kommer i formen av to enestående Abyssinians. Disse to felines ha ikke bare hadde en dyp effekt upon de Somali men ha nytilkommen immensely towards målene av perfecting de Abyssinian.

 

a) Triple Grand, Quadruple and International Champion
Sheramain's Yankee Sultan of Du-Ro-Al

rødmussede mannlig Abyssinian

dam - Sunra II of Sheramain

Sultan, truly en av de fler storslått eksemplene av dennes avl, er idet av denne skrift fremdeles siring kittens. Skjønt brønn på i år denne sist May (1976) Sultan's senest avkom, en rødmussede mannlig Aby var født til de Du-Ro-Al cattery av Fru. Alma Cowell. Fordi Sultan hadde vært så atskillig i fordre og fordi han var such en prolific avlshingst den would blir umulig til liste all dennes avkom i en rapport av denne størrelse, imidlertid, nedenfor er en utsnitt av noe av de fler enestående bidragsytere til Somali historien. Those Abyssinians viktig til denne rapport forekomme på de forlatt og noe eksemplene av Somalis hvem boks fannt Yankee Sultan i deres stamtavle forekomme på rettigheten.

 

Figure # 1

Abyssinians

Somalis

Du-Ro-Al Top Brass

Du-Ro-Al Samson of Lynn Lee

Du-Ro-Al Melissa

Winery's Champagne Brut

Du-Ro-Al Eric the Red

Foxtail Mimosa

 

 

b) Double Champion Sheramain's Krisha of White Cloud
rødmussede mannlig Abyssinian

dam - Sunra II of Sheramain

Da Krisha var parredes til Gr.Ch.Kalyan Rav av Kon-Ke-Ke (en rødmussede kvinnelig Aby) de produseres Kon-Ke-Ke's Atlee av Lili YndlingEr, en mannlig Aby hvem båret de recessiv long-hair gene. Atlee i dreie sired en rød kvinnelig, Lili-Pet Tangerine. De father-daughter parre av Atlee til Tangerine produseres ennå another rød Aby, Ch. Lili-Pet's Rufus. These Abyssinians were the forbearers of such well-known Somalis as Don-Al's Segeema, DeKater's Baron, Don-Al's Trish and Lili-Pet's Forever Amber. Disse Abyssinians were de forbearers av such well-known Somalis idet Don-Al's Segeema, DeKater's Baron, Don-Al's Trish og Lili-Pet's Forever Amber.

 

 

Bopel Etterlyse | TIL ETTERLYSE 2 | topp av etterlyse

 

Guest Book
Please Sign It

(animated feather pen signing guestbook)