BAKKE TIL ETTERLYSE 2
Bunn av Etterlyse

Røttene

Nå at de fem større contributers til de breed's establishment ha vært identifiseres den blir nødvendig til undersøke disse founding kattene og deres stamtavlene til avgjø dersom de kanskje share noe alminnelig byrd.

De fremst korrelasjon mellom any av stamtavlene hvilke er readly discernable er at av Dalai Robin of Mehitabel og Sheramain's Dabru. De sire av Dabru, Dalai Deta Tim of Selene, var også de grandsire av Robin. Figure # 7 representerer stamtavlen for Deta Tim.

En annen sammenslutning nemt perceived er at av Chota Li R.S.T. til May Ling Tutseita. Chi Sai Sekhmet av Chota Li var de sire av R.S.T. og de grandsire av Tutseita. Sekhmet's sire var Shermax Tish av May Ling og Tish's sire var Selene's Sha av Shermax. Sha's sire var Raby Chuffa of Selene og dennes demning var Caper Cat Trinket of Selene.(figure # 8)

Forske viste at Ring's Abi Abdel of Selene's grand-dam på dennes mother's side, Dalai Sarita of Selene var en littermate av Dalai Deta Tim of SeleneBåde were født May 8, 1955. (se figure # 7 for Deta Tim's stamtavle) Tilogmed rettferdig en cursory blikk at disse sist to stamtavlene avslører at Raby Chuffa of Selene representerer at en alminnelig nevner at all disse kattene og altså vår Somalis share i alminnelig. Med all de hundrer av felines at boks forekomme på en enkelt stamtavle av sjette, syvende og eighth generasjon representasjon, bare navnet av Raby Chuffa forekommer på each og hver Somali stamtavle.


RABY CHUFFA OF SELENE - IMPORT


68-SB-699-A v68
MannLIg, RødmuSsede, Hazel øyne, født April 4, 1952

Oppdretter: The Lady Barnard
Eier: Mrs. Leonard Shuler, Buffalo, NY


Sire - Raby Ashanto  G.C.C.F. 36677
 by Ch. Abou     G.C.C.F. 24391
 ex. Croham Tchips  G.C.C.F. 33420
Dam - Raby Tosca    G.C.C.F. 52680
 by Raby Ashanto   G.C.C.F. 36677
 ex. Roverdale Tara  G.C.C.F. 40721


(data tilveiebrakt fra C.F.A. En. avlshingst bok vol. 68)


Raby Chuffa var avledes ved de sen Lady Barnard av Great Britain og importeres til de Forenede Statene ved Mrs. Francis Shuler-Taft av Ny York.
Raby Ashanto, Chuffa's sire, var også avlshingsten hvem produseres Raby Aida, Raby Nefertari og
Raby Ramphis, all littermates (født May 21, 1948) hvem fannt deres veien til de U.S. Demningen av disse tidlig importene var Wagphur Cleopatra.

I tilsetning til implisere Chuffa idet de mulig fraktselskap av de long-hair gene, Chuffa
har allerede hadde distinksjonen av være named idet en av de originators av de
recessiv rød gene.

Chuffa var de sire av Rufus the Red of Selene. Rufus, født April 1, 1955, var en av de fremst rød Abyssinians noensinne fremvises i denne land. Rufus' demning var Selene Lise og Lise's sire var også Raby Chuffa.

Og så vår familie tre har vært rooted.


Raby Chuffa of Selene

Foreldre, Grandparents og Great-Grandparents

Sire: Raby Ashanto

Sire: Ch. AbouDam: Crohan Tchips

Sire:Bruton Billiken

Dam: Pibun

Sire: ?

Dam: ?

Dam: Raby Tosca

Sire: Raby AshantoDam: Roverdale Tara

Sire: Ch. Abou

Dam: Crohan Tchips

Sire: ?

Dam: ?

Author's notere: I 1976 denne var de hel kjent stamtavle. To år etter Tilblivelse var offentliggjordes en startling oppdagelse var laget ved another forsker. Se 1998 Tilblivelse Aktualisere for de additional informasjon.(english)


De Gjøre av en Somali

Figure # 9 er stamtavlen av en registered Somali (minus registreringenantall) hvilke er representational av de breed's historien.

Saika Sham's Black Bart boks spor dennes stamtavle til Chota Li's R.S.T. (see 3d). Chota Li's R.S.T. boks spor dennes stamtavle til Raby Chuffa gjennom dennes grandsire Shermax Tish of May Ling.

Lo Mi R's Tawa (1c) boks spor henne stamtavle til Dalai Robin of Mehitabel. Robin boks spor dennes stamtavle til Dalai's Deta Tim of Selene (figure # 2) ogTim boks spor dennes heritage til Raby Chuffa (figure # 7).

Don-Al's Sun Beau of Fredna var ut av Don-Al's Flame og Flame var sired ved Dunedin Moseph of Don-Al, diskuteres i 5b. Tutseita, Moseph's sire, arvedes de long-hair gene fra Chi Sai Sekhmet of Chotal Li (figure # 6) og Sekhmet var sired ved Shermax Tish.

Altså disse kattene, all av whom boks claim Raby Chuffa idet deres besatt, ha kombineres til produsere Mimosa's sire, L'air de Rauch'e Rocky Raccoon.

Lynn Lee's Fawn er en heterozygous Abyssinian hvem arvedes de recessiv long-hair gene fra henne sire, Du-Ro-Al's Samson of Lynn Lee (en Somali).

Samson's sire og demning Du-Ro-Al's Top Brass og Du-Ro-Al's Melissa share de samme stamtavle. Både were sired ved Sheramain Yankee Sultan of Du-Ro-Al og både were ut av Kit-Kan Rebecca of Du-Ro-Al.

Yankee Sultan var diskuteres i 2a av familien Tre. Sheramain's Dabru, Yankee Sultan's sire, boks plot dennes stamtavle bakke til Raby Chuffa gjennom Dalai's Deta Tim of Selene. (figure # 3)


Figure # 9

Foxtail Mimosa

Foreldre, Grandparents og Great-Grandparents

Sire: L'Air de Rauch's Rocky Raccoon

Sire: Golden Bosie of Lynn LeeDam: Saffron's Caprice de Rauch

Sire: Saika Sham's Black Bart

Dam: Lo-Mi-R Tawa

Sire: Don-Al Sun Beau of Fredna's

Dam: Saffron's Cibi

Dam: Lynn Lee's Fawn

Sire: Du-Ro-Al's Samson of Lynn LeeDam: Selene's Kenya of Rogay

Sire: Du-Ro-Al's Top Brass

Dam: Du-Ro-Al's Melissa

Sire: Wa-Ja-Ma's Little Guy

Dam: Ring's Pansy of Selene

 


Mens denne undersøkelse avslutningene med de naming av Raby Chuffa spørsmål avde long-hair gene har fremdeles ennå til blir besvares.

Var Chuffa descended fra those Bunny Kattene av England idet beskreven ved S. Denham i dennes bok 'Child av de Gods'?

Were Chuffa's grandparents longhairs? Informasjon fannt i Dr. Rosemond Peltz's 1972 C.F.A.Yearbook artikkel på de Abyssinian angir at Abou var sired ved Bruton Billiken og var født ut av en katt benevnes Pibun. At er hvor my informasjon avslutningene. Hvem were Bruton Billiken og Pibun og hva did de look lik? Roverdale Tara's stamtavle er non-existent! Hva av Tara's foreldre?

Var Chuffa en harborer av en genetisk mutasjon hvilke went ubemerkede? Er de Somali en resultat av en pæling av gene modifiers? Genetisk mutasjon? Atavism (idet suggested ved Klapp Warren i henne senest "Somali Scribblings")? Eller er de Somali bare de culmination av genene innføres til innfødt British kattene og dengang gjeninnføres til de tidligst eksemplene av de Abyssinian?

 

BAKKE TIL ETTERLYSE 1 | BAKKE TIL ETTERLYSE 2 | TIL ETTERLYSE 4
TopP av Etterlyse

 


Gjest Bok

Til View Gjest Bok | Behage Tegn Den