BAKKE TIL ETTERLYSE 1 | Bunn av Etterlyse

Familien Tre

3. Grand Champion Chota Li R.S.T.

Rødmussede mannlig Abyssinian

Av all de Aby navn hvilke forekomme i denne rapport R.S.T.'s er kanskje de flest berømt. Han er ofte henvises til idet innbegrepet av perfeksjon og da speaking av de Abyssinia standard R.S.T. er singled ut idet være en bo guide. Den er de god formue av Somali oppdrettere overalt at R.S.T. er en heterozygous katteaktig bære de utilkommelig long-hair gene. R.S.T. har anlagtes fire long-hair fraktselskapene at Somali oppdrettere should blir aware av.

 

a) Kit-Kan Rebecca of Du-Ro-Al

ruddy female Abyssinian
Dam = Nelarie's Endeara of Kit-Kan

Rebecca var parredes til Sheramain's Yankee Sultan og sammen de anlagtes Du-Ro-Al's Melissa (se 3a). Kjenne at både Yankee Sultan og Rebecca are fraktselskapene av de long-hair gene den fall into riket av mulighet, though ikke sannsynlighet, at Melissa og henne littermates could ha vært Somalis heller enn Abyssinians. Ch. Du-Ro-Al Top Brass var også an avkom av denne parre. Top Brass og Melissa were paired og de produseres Du-Ro-Al's Samson of Lynn Lee, en Somali av sjelden skjønnhet.

b) Kit-Kan's Nile Chieftan

ruddy male Abyssinian
Dam = Nelarie's Endeara of Kit-Kan

Nile Chieftan's større bidrag til de Somali har vært, idet langt idet boks blir avgjordes, en mannlig Aby benevnes Raggedy Andy og en kvinnelig benevnes Raggedy Ann (hva else!) Da denne bror og søster were innavlede til hverandre de produseres Toujour's Ragamuffin of Foxtail, en rødmussede kvinnelig Somali.

 

c) Chota Li Amanda of Cafra

ruddy female Abyssinian
Dam = Gr. Ch. Chota Li Russet

Amanda var demningen av Cafra's Wendy Donner hvem i dreie var demningen av De Caresa's Tigger of Kathay, en rødmussede mannlig Somali.

d) Ra Da Lu's Rutitu of Saika Sham

ruddy male Abyssinian
Dam = Gr. Ch. Quin Jo's Katari

Rutitu sired Saika Sham's Black Bart dhvem i dreie produseres Golden Boise of Lynn Lee, en mannlig Somali. Boise har sired Somalis such idet Margus Ulysses of Chapaka and Margus Tafne (se også 1b). Golden Boise boks også ta de kreditere for siring C.F.F.'s fremst Mester Somali, L'Air de Rauch's Rocky Raccoon.


4. Ring's Abi Abdel of Selene

Rødmussede mannlig Abyssinian

Abi Abdel's flest viktig bidrag til de Somalis establishment var kanskje Van Dyke's Abi Abdullah, en mannlig Abyssinian. Coincidently Abdullah's demning, Ring's Abi Sheba, var Abi Abdel's annen generasjon avkom.

Abdullah var studded til Aramgh-Breague's Thais D'Alvi, en rødmussede Aby, og da Alvi's Amor of Shorehouse og Alvi's Aida (de resultere avkom av de Abdullah-Thais parre) were innavlede til hverandre de i dreie produseres Alvi's Chimo of Lollirand, en storslått mannlig Somali.

Chimo har vært ansvarlig for Somalis such idet Falconsview Samburu, Falconsview Kahoutec, Winery's Pathetique og Winery's Champagne Brut. An interessant tanke til bjørn i forstand er at i tilsetning til siring Abi Abdullah, Abdel også sired Van Dyke's Abi Shi Boi of Lynn Lee. Shi Boi var parredes til Lo Mi R's Trill-by (se 1c) og de kvinnelig at var uttenkes, Lynn Lee's Kleopatra var demningen av Lynn Lee's Joralemon, de sire av June's Dancing Moon. En fascinere bilde of Abdel forekommer på etterlyse 438 of the 1972 C.F.A. Årbok. De photograpg, hvilke var tatt i 1958, show Abdel idet ha an ytterst plush coat, meget atskillig lik en Somali, though ikke idetekstrem i lengde.


5. May Ling Tutseita of Dunedin

Rødmussede mannlig Somali

Der var i tilsetning til disse fire Abyssinians, en Somali hvis navn cannot blir omittedi any diskusjon av de breed's historien. Takk til de tidlig anstrengelsene av Hr. Ken McGill av Canada, (en C.C.A. En. bedømme hvem var sannsynligvis de fremst oppdretter til arbeide med de ny katt) og Mr. and Mrs. Don Richings, også av Canada, denne katteaktig, May Ling Tutseita of Dunedin, shall forever bo i de annals av de Somali kronikkene. Tutseita, født i de midt 60's, var resultatet av an Aby til Aby parre (se fiken. 6). Skjønt Tutseita sired bare to kattene relevant til denne rapport, disse to felines, en en short-hair og de annen en long-hair, ha hadde en dyp effekt upon de Somali's tilvekst.

a) Dunedin Torri of Don-Al

Rødmussede kvinnelig Abyssinian
Dam = Dunedin's Tina

Torri, fordi hun båret de long-hair gene, var demningen av både Abyssinains og Somalis. Blant kattene produseres ved Torri were Don-Al's Marsue, en kvinnelig Aby og Dunedin's Moseph of Don-Al, en mannlig Somali.

b) Dunedin's Moseph of Don-Al

Rødmussede mannlig Somali
Dam = Dunedin's Torri of Don-Al

De sire til avkom parre at produseres Moseph har vært medvirkende i etablere deSomali throughout Canada og de Forenede Statene. Fordi den would blir langt too langvarig og vanskelig til gaven en full liste av Moseph's avkom en small stikkprøveuttaking bør suffice. Blant de Abyssinians sired ved Moseph er Don-Al's Flame, en rødmussede datter, og to granddaughters, Saffron's Cibi and Ch. Tanya of Don-Al, en rød kvinnelig. En få eksemplene av Somalis at bære Moseph's bloodline og hvem ha betjenes brønn i etablere de avl are Don-Al's Leroy, Don-Al's Flashette og Saffron's Tango. At least 25% eller vår gaven dag Somalis boks spor at least del av deres stamtavle til May Ling Tutseita.


Figure # 2

Dalai Robin of Mehitabel

Foreldre og Grandparents

Sire: Blue Grass Vanilla of USAF

Sire: Abu of Knott Hall of Blue Grass

Dam: Wolfgang's Neffa

Dam: Selene's Pogo of USAF

Sire: Dalai Deta Tim of Selene

Dam: Selene's Cherie

 

figure # 3

Sheramain's Dabru

Foreldre og Grandparents

Sire: Dalai Deta Tim of Selene

Sire: Raby Chuffa

Dam: Su-Ryan Saadia

Dam: Sunra II of Sheramain

Sire: Dalai Deta Tim of Selene

Dam: Ammon Ra's Sunra

 

figure # 4

Chota Li R.S.T.

Foreldre og Grandparents

Sire: Chi Sai Sekhmet of Chota Li

Sire: Shermax Tish of May Ling

Dam: Chi Sai Baila

Dam: Van Lyn's Gold Bug

Sire: Van Lyn's Gold Fleece of Van Dyke

Dam: Van Lyn's Tangelo

 

 


Figure # 5

Ring's Abi Abdel of Selene

Foreldre og Grandparents

Sire: Bograe's Rusty Ammon

Sire: Casa Gatos Abou of Bograe

Dam: Casa Gatos Samid of Bograe

Dam: Selene's Abi Assis of Rings

Sire: Ta Lee Ipo of Ellmar

Dam: Dalai Sarita of Selene

 

Figure # 6

May Ling Tutseita of Dunedin

Foreldre og Grandparents

Sire: May Ling Boffa

Sire: Chi Sai Sekhmet of Chota Li

Dam: May Ling Nahanni

Dam: May Ling Nahanni

Sire: Shermax Tish of May Ling

Dam: May Ling Toni

 

Figure # 7

Dalai Deta Tim of Selene

Foreldre og Grandparents

Sire: Raby Chuffa

Sire: Raby Ashanto

Dam: Raby Tosca

Dam: Su-Ryan Saadia

 

 

Sire: Su-Ryan Ali Babba

Dam: Su-Ryan Tiger Lili

 

Figure # 8

Selene's Sha of Shermax

Foreldre og Grandparents

Sire: Raby Chuffa

Sire: Raby Ashanto

Dam: Raby Tosca

Dam: Caper Cat Trinket of Selene

Sire: Pussner's Paragon

Dam: Casa Gatos Chyky

 

BAKKE TIL ETTERLYSE 1 | TIL ETTERLYSE 3 | TopP av ETTERLYSE

Gjest Bok
Behage tegn den